خبرهای پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

با افزایش پیش بینی برای تقاضا، بهای نفت در بالاترین سطح یک ماهه قرار گرفت

با افزایش پیش بینی برای تقاضا، بهای نفت در بالاترین سطح یک ماهه قرار گرفت

ادامه
بالا