تحلیل فاندامنتال تخصصی

راز موفقیت شما را می دانیم

تحلیل فاندامنتال تخصصی

در این دوره خواهیم آموخت:

سیاست های بانک مرکزی آمریکا

سیاست های بانک مرکزی اتحادیه اروپا

سیاست های پولی بانکی

تورم و انواع آن و راهکارهای مقابله

تحلیل و بررسی کمیته فدرال رزرو

تحلیل و بررسی کمیته ECB

تحلیل صورت جلسات بانک های مرکزی

بررسی سبد معاملاتی اساتید معامله گری

هنوز تعریف نشده است

هنوز تعریف نشده است

آشنایی با بازارهای مالی و تحلیل فاندامنتال

یا شرکت در دوره تحلیل فاندامنتال مقدماتی

بالا