تحلیل روزانه شاخص S&P500

شاخص S&P که در روزهای گذشته شاهد نزول های پی در پی بوده است...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص NAS100

شاخص نزدک که در روزهای اخیر تمایلات نزولی شدیدی از خود نشان داده...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص S&P500

شاخص S&P500 در روز گذشته، با ریزش قیمتی شدیدی مواجه شد...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص NAS100

شاخص نزدک که توانست خودرا به محدوده قیمتی 12400 برساند...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص DOW30

شاخص داوجونز در سقف کانال خود قرار دارد و برای صعود بیشتر مقداری نیاز به نزول قیمتی برای طی کردن عرض کانال خود خواهد داشت...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص S&P500

شاخص S&P500 پس از چند صعود متوالی در روز گذشته، از محدوده قیمتی 3515 دفع شده...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص S&P500

شاخص S&P500 در روزهای گذشته توانسته محدوده مقاومتی 3400 را با شکست مواجه کند...

ادامه
تحلیل روزانه شاخص NAS100

شاخص نزدک در روزهای گذشته تمایلات صعودی خود را تقویت کرده است...

ادامه
بالا