تحلیل های یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

تحلیل روزانه سهام شرکت APPLE

سهام شرکت اپل در روزهای گذشته توانست روند رو به رشدی را مشاهده کند، انتظار میرود این سهام، در محدوده 518 دلار، توان خودرا برای صعود بیشتر به کار گیرد...

ادامه
بالا