تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا در روزهای گذشته نوسانات کمی را از خود نشان داده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز یورو به دلار آمریکا

یورو که در چند روز اخیر نوسانات خود را در لبه روند صعودی خود انجام داده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به فرانک

فرانک سوییس همانطور که انتظار میرفت، در بازه ای میان قیمت های 0.9180 و 0.9000، طی روزهای اخیر به نوسان پرداخته است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز پوند به دلار آمریکا

پوند که در یک هفته گذشته نزول قیمتی شدیدی را تجربه کرده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار نیوزلند به دلار آمریکا

جفت ارز دلار نیوزلند به دلار آمریکا، با محدوده 0.6600 درگیر میباشد...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا

جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، در روزهای گذشته عدم تمایل به نزول را از خود نشان داده...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا که در روزهای گذشته تلاش خود برا رسیدن به 1.3150 را انجام داده بود..

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز یورو به دلار آمریکا

یورو در روزهای گذشته تلاش خود برای شکست محدوده حمایتی 1.1800 انجام داده...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به ین

دلار آمریکا به ین ژاپن در روزهای اخیر با عدم توانایی در شکست حمایت 105.30 همراه بوده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا

جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا پس از عبور از سقف قیمتی دوساله خود، تمایلی به صعود بیشتر نداشته...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز یورو به دلار آمریکا

یورو با دفع از محدوده قیمتی 1.2000 انتظارات را با ایجاد یک الگو برگشتی، برای نزول تقویت کرده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، در روز گذشته، عدم تمایل نزول به قیمتی پایین تر از 1.3000 را از خود نشان داده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به فرانک

فرانک سوییس با رسیدن به محدوده حمایتی 0.9000، بازار را در انتظار واکنش به این محدوده قرار داده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز پوند به دلار آمریکا

پوند در بازار پر نوسان این روزها، توانسته تمایلات صعودی از خود به ثبت برساند...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز پوند به دلار آمریکا

پوند در حالی خود را به بالای محدوده مقاومتی 1.3250 رسانده است که...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا

دلار استرالیا امروز تلاش خود برای شکست 0.7270 را پس از عبور از 0.7245 انجام خواهد داد...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

دلار آمریکا به دلار کانادا در روزهای اخیر در میان بازه 1.3150 و 1.3250 درگیر ایجاد نوسانات رفت و برگشتی بوده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز پوند به دلار آمریکا

در روزهای گذشته پوند در حال تعیین تکلیف خود برای ادامه نوسانات بوده است

ادامه
تحلیل روزانه طلا

تمایلات صعودی پس از شکست 1818

ادامه
بالا