تحلیل روزانه طلا

طلا که در هفته های اخیر نوسان های اندکی را به نسبت دوماه گذشته تجربه کرده است...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

بازار طلا در روزهای گذشته نوسانات کم و محدودی را تجربه کرده که نشان از یک نوسان شدید قیمتی را برای طلا میدهد...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

نفت در روزهای اخیر، با نزول شدیدی مواجه شده...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

نفت آمریکا، در طی روزها اخیر، با عدم توانایی در شکست 43.20، عدم تمایل به صعود را از خود نشان داده...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا در انتظار واکنش به 1921 میباشد...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

نفت در روزهای اخیر بازار کم نوسانی را تجربه کرده...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا در شروع کندل ماهیانه جدید خود، صعود 20 دلاری را تا به اینجای کار به ثبت رسانده است...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

در بازار نفت خام، خبری از نوسانات هیجانی نیست...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا با دفع مجدد از محدوده قیمتی 1900 عدم تمایل خود به نزول را در روز گذشته نشان داده است...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

بازار نفت خام، طی هفته های اخیر میزان نوسانات خودرا به حداقل رسانده و در بازه 2 دلاری مابین 43 دلار و 41 دلار، به نوسان پرداخته است...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

صعود بیشتر در صورت عبور از 1970

ادامه
تحلیل روزانه طلا

بازار در انتظار آغاز مجدد نوسانات صعودی

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا در حال ثبت رکوردهای جدید

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا در آستانه رسیدن به سقف تاریخی

ادامه
تحلیل هفتگی طلا

طلا به دنبال ثبت رکورد جدید

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا کماکان در انتظار تعیین جهت

ادامه
تحلیل هفتگی طلا

احتمال آغاز نوسانات اصلاحی

ادامه
بالا