اقتصادی

کاهش بازده خزانه داری دلار را در پایین ترین سطح ماهانه قرار داده است

کاهش بازده خزانه داری دلار را در پایین ترین سطح ماهانه قرار داده است

ادامه
با افزایش پیش بینی برای تقاضا، بهای نفت در بالاترین سطح یک ماهه قرار گرفت

با افزایش پیش بینی برای تقاضا، بهای نفت در بالاترین سطح یک ماهه قرار گرفت

ادامه
ارزش دلار پیش از اعلام داده های اقتصادی اصلی با افزایش همراه شد

ارزش دلار پیش از اعلام داده های اقتصادی اصلی با افزایش همراه شد

ادامه
داده های اقتصادی چین و تنش در خاورمیانه موجب افزایش بهای نفت شد

داده های اقتصادی چین و تنش در خاورمیانه موجب افزایش بهای نفت شد

ادامه
علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار همچنان نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته

علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار همچنان نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته

ادامه
شاخص اشتغال منطقه یورو در ماه فوریه بدون تغییر باقی ماند

شاخص اشتغال منطقه یورو در ماه فوریه بدون تغییر باقی ماند

ادامه
وجوه بازار جهانی، بیشترین ورودی پول در 14 ماه گذشته را تجربه کرده است

وجوه بازار جهانی، بیشترین ورودی پول در 14 ماه گذشته را تجربه کرده است

ادامه
در پی اعمال محدودیت های بیشتر بازارهای اروپایی عمدتا بدون تغییر باقی مانده است

در پی اعمال محدودیت های بیشتر بازارهای اروپایی عمدتا بدون تغییر باقی مانده است

ادامه
داده های تورمی و اشتغال بازار سهام اروپا را با اندکی افت همراه کرد

داده های تورمی و اشتغال بازار سهام اروپا را با اندکی افت همراه کرد

ادامه
با وجود افزایش آمار کرونا در منطقه یورو، روند صعودی در بازارهای اروپایی

با وجود افزایش آمار کرونا در منطقه یورو، روند صعودی در بازارهای اروپایی

ادامه
افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

ادامه
کاهش جزئی در ارزش دلار، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه

کاهش جزئی در ارزش دلار، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه

ادامه
بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

ادامه
شاخص مطالبات بیکاری ایالات متحده به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید

شاخص مطالبات بیکاری ایالات متحده به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید

ادامه
در حالی که بازده اوراق قرضه افزایش یافته است، ارزش دلار کاهش یافت

در حالی که بازده اوراق قرضه افزایش یافته است، ارزش دلار کاهش یافت

ادامه
افزایش بازده ارواق قرضه و بالا رفتن آمار کرونا موجب کاهش ارزش شاخص های اروپایی شد

افزایش بازده ارواق قرضه و بالا رفتن آمار کرونا موجب کاهش ارزش شاخص های اروپایی شد

ادامه
بازارهای اروپایی پس از جلسه فدرال رزرو روندی متزلزل را آغاز کردند

بازارهای اروپایی پس از جلسه فدرال رزرو روندی متزلزل را آغاز کردند

ادامه
نگرانی ها از شیوع کرونا، جلسه فدرال رزرو و کاهش در ارزش سهام ها

نگرانی ها از شیوع کرونا، جلسه فدرال رزرو و کاهش در ارزش سهام ها

ادامه
نگرانی از شیوع کرونا خوش بینی سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است

نگرانی از شیوع کرونا خوش بینی سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است

ادامه
افزایش بازده خزانه داری و نگرانی های تورمی ارزش دلار را بالا برد

افزایش بازده خزانه داری و نگرانی های تورمی ارزش دلار را بالا برد

ادامه
نگرانی از آمار جدید کرونا، داده های اقتصادی ضعیف از بریتانیا و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

نگرانی از آمار جدید کرونا، داده های اقتصادی ضعیف از بریتانیا و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

ادامه
افزایش در بازده اوراق قرضه ارزش دلار را به بالاترین سطح چندین ماه گذشته رساند

افزایش در بازده اوراق قرضه ارزش دلار را به بالاترین سطح چندین ماه گذشته رساند

ادامه
بالا رفتن بازده خزانه داری آمریکا، بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده است

بالا رفتن بازده خزانه داری آمریکا، بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده است

ادامه
رشد حقوق و دستمزد آمریکا کمتر از میزان پیش بینی شده بود

رشد حقوق و دستمزد آمریکا کمتر از میزان پیش بینی شده بود

ادامه
پوند کانون توجه سرمایه گذاران است و ارزش دلار نیز اندکی کاهش یافت

پوند کانون توجه سرمایه گذاران است و ارزش دلار نیز اندکی کاهش یافت

ادامه
تحمل بازده اوراق قرضه بالا توسط فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار

تحمل بازده اوراق قرضه بالا توسط فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار

ادامه
افزایش ارزش شاخص بازارها در پی تصویب لایحه اقتصادی توسط نمایندگان آمریکا

افزایش ارزش شاخص بازارها در پی تصویب لایحه اقتصادی توسط نمایندگان آمریکا

ادامه
تصویب لایحه محرک اقتصادی آمریکا از سوی مجلس و افزایش بهای نفت

تصویب لایحه محرک اقتصادی آمریکا از سوی مجلس و افزایش بهای نفت

ادامه
برنامه محرک اقتصادی آمریکا می تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور به انجام اقداماتی جدید کند

برنامه محرک اقتصادی آمریکا می تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور به انجام اقداماتی جدید کند

ادامه
کاهش جزئی ارزش دلار پیش از ارائه گزارشات پاوول در مقابل کنگره

کاهش جزئی ارزش دلار پیش از ارائه گزارشات پاوول در مقابل کنگره

ادامه
وزیر کار فرانسه" دورکاری بهترین راه برای جلوگیری از قرنطینه ای جدید است"

وزیر کار فرانسه" دورکاری بهترین راه برای جلوگیری از قرنطینه ای جدید است"

ادامه
داده های اقتصادی مدیران خرید و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

داده های اقتصادی مدیران خرید و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

ادامه
افزایش نسبتا بالا در ثبت درخواست مطالبات بیکاری در آمریکا

افزایش نسبتا بالا در ثبت درخواست مطالبات بیکاری در آمریکا

ادامه
افزایش بازده خزانه داری، نگرانی از تورم و بالا رفتن ارزش دلار

افزایش بازده خزانه داری، نگرانی از تورم و بالا رفتن ارزش دلار

ادامه
افزایش خوش بینی از بهبود اقتصادی، ارزش دلار را با کاهش همراه کرده است

افزایش خوش بینی از بهبود اقتصادی، ارزش دلار را با کاهش همراه کرده است

ادامه
خوش بینی از روند واکسیناسیون بازارهای اروپایی را تقویت کرده است

خوش بینی از روند واکسیناسیون بازارهای اروپایی را تقویت کرده است

ادامه
تنش در خاورمیانه و بالا رفتن بهای نفت به بالاترین سطح 13 ماهه

تنش در خاورمیانه و بالا رفتن بهای نفت به بالاترین سطح 13 ماهه

ادامه
علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار احتمالا همچنان با تضعیف همراه است

علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار احتمالا همچنان با تضعیف همراه است

ادامه
شاخص مطالبات بیکاری آمریکا همچنان ارقامی بالاتر از حد انتظار دارد

شاخص مطالبات بیکاری آمریکا همچنان ارقامی بالاتر از حد انتظار دارد

ادامه
بالا رفتن خوش بینی از بهبود اقتصادی و روند صعودی در بازارهای اروپایی

بالا رفتن خوش بینی از بهبود اقتصادی و روند صعودی در بازارهای اروپایی

ادامه