نکات مهم بازار

راز موفقیت شما را می دانیم

درآمد ثابت (fixed income) چیست؟

درآمد ثابت نوعی سرمایه گذاری است (دارایی خریداری شده که به عنوان سرمایه گذاری باشد) که تا زمان سررسید آن به سرمایه گذاران مقدار بهره ثابتی میدهد. در هنگام سررسید، مقدار اصلی که در ابتدا سرمایه گذاری شده بود باز پرداخت می شود.

ادامه
تعرفه (Tariff) چیست؟

تعرفه (گمرکی) مالیات اعمال شده توسط یک ملیت بر کالاها و خدمات وارداتی از کشور دیگر است.

ادامه
حاشیه سود (سود مارجین) چیست؟

به تعداد سنتهای سودی که کمپانی به ازای هر دلاری که هزینه میکند به دست می آورد حاشیه سود (profit margin) می گویند.

ادامه
شرکت با مسئولیت محدود (limited liability company) چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود (LLC) یک نهاد تجاری است که به صاحب کسب و کار مزایای مالیاتی یک مالکیت مشارکتی یا فردی و مسئولیت محدود شرکت را می دهد.

ادامه
سرمایه (Capital) چیست؟

سرمایه مربوط به دارایی هایی است- از ساختمانها گرفته تا ماشین ها و وجوه نقد- که کمپانی با آن کار می کند و پول به دست می آورد.

ادامه
اسناد خزانه (Treasury Bills) چیست؟

اسناد خزانه بلند مدت، اوراق قرضه دولت ایالات متحده است که دارای تاریخ سررسید اولیه 10 ساله یا بیشتر از روزی که صادر شده است، می باشد.

ادامه
فروش استقراضی (short selling) چیست؟

فروش استقراضی یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که در آن شما سهام را قرض میگیرید، به قیمت فعلی میفروشید، و امید دارید که قیمت کاهش مییابد بنابراین شما میتوانید سهام قرض گرفته شده را به قیمت پایین تر بازپس گیرید.

ادامه
سیاست مالی (fiscal policy) چیست؟

سیاست مالی مربوط به استفاده ی دولت از مخارج و مالیات برای تاثیرگذاری بر اقتصاد است.

ادامه
سیاست پولی (Monetary Policy) چیست؟

سیاست پولی راهی است که مرجع پولی کشور یا بانک مرکزی چیزهایی مانند نرخ بهره و عرضه پول را برای رسیدن به نتیجه اقتصادی دلخواه مثل اشتغال بالا و تورم پایین، مدیریت میکند- در ایالات متحده، فدرال رزرو سیاست پولی را وضع و تصویب میکند.

ادامه
پولشویی (money laundering) چیست؟

پولشویی عنوانی است که برای تمیز کردن پول‌های کثیف بدست آمده نسبت داده می‌شود، پول‌های کثیفی که از راه‌های نامشروع، فساد، قاچاق و ... بدست می‌آید و افراد برای مباح کردن و یا بنوعی تمیز جلوه دادن آن اقدام به پولشویی می‌کنند و برای اینکار پول بدست آمده را از طرق مختلف و چند شبکه مالی مختلف به بازار و نظام مالی تزریق می‌کنند.

ادامه
یارانه (سوبسید) چیست؟

یارانه ها کمک های مالی هستند که معمولا توسط دولتهای فدرال و ایالتی برای حمایت فعالیت های اقتصادی یا ارتقا اهداف اجتماعی برای سازمانها، کمپانی ها یا اشخاص فراهم می شوند.

ادامه
سود سهام (Dividend) چیست؟

سود سهام پرداخت های سه ماهه ای از سود توزیع شده یک کمپانی به سهامداران خود است.

ادامه
بازار سهام (یا بازار بورس) چیست؟

بازارهای سهام جایی هستند که خریداران و فروشندگان سهام برای مبادله ی سهام کمپانی ها به هم متصل میشوند.

ادامه
صندوق قابل معامله در بورس (EFT) چیست؟

صندوق قابل معامله در بورس (EFT) سهام های متعدد یا انواع دیگر اوراق بهادار را پیگیری میکند تا به راحتی به شما امکان سرمایه گذاری در یک بخش، صنعت یا حتی منطقه را بدهد، بنابراین مجبور به انتخاب سهام های تکی نیستید.

ادامه
اختیار معامله (Option) چیست؟

اختیار معامله به مالک حق خرید یا فروش اوراق بهادار مشخصی، با قیمت مشخص، تا یک تاریخ انقضای مشخص را می دهد.

ادامه
بالا