سود سهام (Dividend) چیست؟

راز موفقیت شما را می دانیم

سرمایه گذاران در سهام در درجه اول از دو راه کسب سود می کنند: سود سهام و افزایش قیمت سهام. سود سهام هنگامی است که یک کمپانی بخشی از سود خود را، معمولا هر سه ماه یکبار، به سهامدارانش بازمی گرداند. از آنجایی که سهامداران صاحبان کمپانی هستند، عمدتا سود سهام به آن‌ها میرسد، و معمولا به صورت نقدی توزیع می شود. لازم نیست کمپانی‌ها حتما سود سهام را پرداخت کنند- در عوض آن‌ها می توانند سود را دوباره برای مثال با استخدام کارمندان، درون کمپانی سرمایه گذاری کنند. سود سهام معمولا تنها در کمپانی‌های توسعه یافته پرداخته می شود نه تازه کاران.

 

مثال:

شرکت‌های خدماتی برق اغلب کمپانی‌های توسعه یافته با سود نسبتا ثابتی هستند که معمولا به سهامداران سود سهام را میپردازند. در حقیقت کمپانی‌های تکنولوژی نوپا معمولا تمرکز بیشتری بر رشد دارند، بنابراین ممکن است ترجیح دهند که سود را در خود کمپانی مجددا سرمایه گذاری کنند. برای مثال Pacific Gas & Electric سود سهامی به ارزش 0.490 دلار به ازای هر سهم در اولین سه ماهه 2017 پرداخت کرد، در حالی که گوپرو (GoPro) تا سه ماهه دوم 2019 هیچ سودی به سهامدارانش پرداخت نکرده بود.

 

 

 

بالا