سیاست پولی (Monetary Policy) چیست؟

راز موفقیت شما را می دانیم

سیاست پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و فعالیت‌های اتخاذ شده توسط مرجع پولی کشور یا بانک مرکزی است. به طور کلی شامل وضع نرخ‌های بهره، کنترل عرضه پول و تنظیم بانک‌هاست. در ایالات متحده، فدرال رزرو سیاست پولی را وضع میکند. بانک فدرال رزرو (همان فدرال رزرو) تحت چیزی به نام "تعهد دوگانه" عمل میکند- دو هدف اصلی آن حفظ اشتغال بالا و تورم پایین است. از آنجاییکه این دو هدف همواره در کشمکش هستند- اشتغال بالا به طور کلی موجب تورم بالا میشود، و همینطور برعکس- سیاست پولی در ایالات متحده حرکتی متعادل کننده است تا اقتصاد روان و قابل پیش‌بینی باشد.

 

مثال:

فرض کنید اقتصاد ایالات متحده نسبتا خوب پیش میرود- رشد اقتصادی در حال بالا رفتن است و بیکاری رو به نزول است. در حالی که این خبر فوق‌العاده‌ای به نظر میرسد، میتواند به این معنی باشد که تورم شروع خواهد شد. به این معنی که، قیمت‌ها ممکن است چون مصرف‌کنندگان جیب پر پولی دارن، افزایش یابد. و از آنجاییکه فدرال رزرو تعهد دارد که تورم را پایین نگه دارد، ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد. چون نرخ بهره در اصل هزینه‌ای است که کسب و کارها برای دسترسی به سرمایه پرداخت میکنند، این مداخله‌ی دولت برای آهسته کردن رشد اقتصادی و کنترل تورم است. این نوع از دخالت مثالی از سیاست پولی است.

بالا