تحلیل های دو شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

تحلیل روزانه جفت ارز دلار آمریکا به فرانک

فرانک سوییس همانطور که انتظار میرفت، در بازه ای میان قیمت های 0.9180 و 0.9000، طی روزهای اخیر به نوسان پرداخته است...

ادامه
تحلیل روزانه طلا

طلا که در هفته های اخیر نوسان های اندکی را به نسبت دوماه گذشته تجربه کرده است...

ادامه
تحلیل روزانه جفت ارز پوند به دلار آمریکا

پوند که در یک هفته گذشته نزول قیمتی شدیدی را تجربه کرده است...

ادامه
بالا