تحلیل های جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

تحلیل روزانه شاخص S&P500

شاخص S&P500 در روز گذشته، با ریزش قیمتی شدیدی مواجه شد...

ادامه
تحلیل روزانه ریپل

ارز دیجیتال ریپل در بامداد امروز، ریزش قیمتی هجانی ای را تجربه کرده است...

ادامه
تحلیل روزانه نفت

نفت آمریکا، در طی روزها اخیر، با عدم توانایی در شکست 43.20، عدم تمایل به صعود را از خود نشان داده...

ادامه
بالا