تحلیل روزانه شاخص dow30

شاخص داوجونز در سقف کانال خود قرار دارد و برای صعود بیشتر مقداری نیاز به نزول قیمتی برای طی کردن عرض کانال خود خواهد داشت...

محتوای محافظت شده

برای دیدن محتوای کامل ابتدا وارد شوید

بالا