تحلیل روزانه بیتکوین

بیت کوین با توجه به عدم توانایی در رسیدن به قیمتی پایین تر از 11100، عدم تمایل به نزول را از خود نشان داده است...

محتوای محافظت شده

برای دیدن محتوای کامل ابتدا وارد شوید

بالا