با طرح کوواکس، واکسن کرونا به بیش از 100 کشور رسیده است

در بیانیه ای آمده است که بر اساس طرح کوواکس که از 6 هفته پیش آغاز شده بود، تا کنون بیش از 38.4 میلیون دوز واکسن کووید 19، به بیش از 100 کشور در 6 قاره جهان ارسال شده است.

گفتنی است بنا به گفته اتحادیه واکسن GAVI، علی رغم اینکه در ماه ماچ و آوریل عرضه با کاهش همراه بوده است و از سویی تقاضا از سوی هند نیز افزایش یافته است اما انتظار می رود تا دوزهای مورد نیاز کشورهای درخواست کننده، تا نیمه اول سال 2021  تامین خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس آخرین پیش بینی، انتظار می رود کوواکس حداقل 2 میلیون دوز واکسن را در سال 2021 تحویل دهد. در حال حاضر واکسن کمپانی های آسترازنکا، فایزر و بایون تک در حال عرضه شدن در کشورهای مختلف می باشد.

بالا