افزایش بی سابقه در شاخص بهای مصرف کننده ایالات متحده

شاخص بهای مصرف کننده ایالات متحده در ماه مارچ با بیشترین افزایش در 8 سال و نیم گذشته همراه بوده است و دوباره بحث بر سر افزایش تورم را داغ کرده است. این در حالی است که بیشتر بخش های اقتصادی در سایه واکسیناسیون های سراسری و محرک های گسترده مالی در حال بازگشایی هستند.

بنا به گزارش وزرات کار ایالات متحده در روز سه شنبه، شاخص بهای مصرف کننده در ماه گذشته با 0.6 درصد افزایش همراه بوده است که بالاترین میزان رشد از ماه آگوست سال 2012 می باشد. گفتنی است این شاخص در ماه فوریه نیز با رشد 0.4 درصدی همراه بوده است.

شایان ذکر است شاخص بهای مصرف کننده بدون در نظر گرفتن میزان مصرف کالاهای ناپایداری همچون غذا و انرژی، با افزایش 0.3 درصد همراه بوده است.

بالا