کاهش تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا

در پی اعلام شاخص تولید ناخالص داخلی بریتانیا، که نشان دهنده ی کاهش و رکود اقتصادی بریتانیا در سه ماه اول سال است، ارزش پوند بسیار تحت فشار قرار گرفته و در بازارهای سهام با رقمی پایین تر معامله شد.

در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول 2 درصد کاهش داشته باشد، امروز شاهد بودیم که این شاخص 2.2 درصد کاهش داشته، رقمی که بریتانیا از سال 1979 تا به امروز تجربه نکرده بود.

 پوند طی روزهای گذشته تحت فشار عوامل بسیاری بوده، از جمله خسارت های اقتصادی ناشی از قرنطینه های طولانی و همچنین واکنش دولت مردان برای حل بحران های ناشی از کرونا که همگی دست به دست هم داده اند تا ارزش پوند کاهش یابد.

امروز قرار است نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون، برنامه های در نظر گرفته شده برای تسریع بهبود اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری نقدی در بخش زیرساخت ها را، اعلام کند.

بالا