تورم در منطقه یورو می تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد

فلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه گفت افزایش تورم در منطقه یورو تحت تاثیر عواملی گذرا است اما همچنان روند بازار را ضعیف نگاه می دارد، بنا براین بانک مرکزی اتحادیه اروپا می بایست همچنان به طور گسترده از اقتصاد حمایت کند.

گفتنی است تورم در سال جاری به طور مداوم با افزایش همراه بوده است و به احتمال زیاد در ماه های آینده از هدف تورمی 2 درصدی نیز فراتر خواهد که این امر ناشی از افزایش هزینه های انرژی، افزایش مالیات، افزایش احتمالی مصارف خانوار و عوامل فنی مرتبط با شیوع کرونا می باشد.

این امر باعث شده است انتظارات بازار از تورم به بالاترین سطح در طی دو سال گذشته برسد، که به نظر می رسد برای بانک مرکزی اتحادیه اروپا امری مثبت تلقی می شود، اما لین هشدار داد که روند بازار ممکن است از اقتصاد واقعی پیشی بگیرد و و تعدیل قیمت می تواند رشد اقتصادی را تهدید کند.

شایان ذکر است شرکت های و خانوارها انتظارات خود را با سرعت کمتری تغییر می دهند، بنابراین فقط زمانی که قیمت ها در بالاترین سطح است، وام گیرندگان با نرخ بهره های بالاتر روبرو خواهند شد.

بالا