فعالیت کارخانه ای در اروپا با رشد چشمگیر همراه شد

کارخانه های سراسر اروپا و آسیا در ماه مارچ با افزایش تولید همراه بوده اند چرا که بهبود تقاضا به تولیدکنندگان کمک کرده است تا از موانع شیوع کرونا عبور کنند، اگرچه افزایش هزینه ها و اختلال در زنجیره تامین، چالش هایی را بر سر راه قیمت ها قرار داده است.

گفتنی است مجموعه ای از نظرسنجی ها از بخش تولیدی که در روز پنج شنبه منتشر شد، این خوش بینی را در بازار ایجاد کرده است که انجام واکسیناسیون و همچنین رشد شدید در قدرت های بزرگ جهانی همچون ایالات متحده و چین، به اقتصاد جهانی کمک می کند تا از سقوط شدیدی که در سال 2020 تجربه کرده بود خارج شود.

این نظر سنجی نشان داده است، رشد ماهانه فعالیت های کارخانه ای در منطقه یورو با بیشترین سرعت در 24 سال گذشته همراه بوده است. با این حال اختلالات در زنجیره تامین و محدودیت های اجتماعی تازه ممکن است به زودی این روند را مهار کند.

داده های ارائه شده در روز پنج شنبه نشان داد شاخص مدیران خرید از 57.9 در ماه فوریه به 62.5 در افزایش یافته است که حتی بالاتر از پیش بینی 62.4 درصدی تحلیلگران می باشد.

بالا