بیانیه ها و سخنرانی ها

سود کمپانی فیلیپس 32 درصد افزایش یافت

افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشکی باعث جهش در سود کمپانی فیلیپس شد

ادامه
بالا