واکسن های کووید 19 روحیه سرمایه گذاران را بالا برده است

نتایج یکی از نظرسنجی ها در روز دوشنبه نشان داده است، روحیه سرمایه گذاران در منطقه یورو در ماه دسامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته است، چرا که انتظارات از رشد اقتصادی منطقه به لطف تولید و توزیع واکسن بسیار بالا رفته است و تمایلات برای انجام سرمایه گذاری به بالاترین سطح از ماه فوریه رسیده است.

گفتنی است شاخص سنتیکس برای منطقه یورو از رقم 10.0 به رقمی معادل 2.7- افزایش یافته است. این در حالی است که نظرسنجی رویترز پیش بینی رقمی معادل 8.3- را انجام داده بود.

این درحالی است که شاخص انتظارات از 15.3 به 29.3 افزایش یافته است و بیشترین میزان از ماه آوریل 2015 تا به امروز را ثبت کرده است و همین امر انتظارات را بالا می برد که واکسن های کووید 19 به رشد اقتصادی کمک های شایانی خواهد کرد.

شاخص وضعیت فعلی از رقمی معادل 32.3- به 30.3- رسیده است و به بالاترین سطح از ماه مارچ رسیده است.

بالا