رونق فروش خودرو در آلمان و افزایش تولیدات صنعتی این کشور

داده های ارائه شده در روز دوشنبه نشان داد که تولیدات صنعتی آلمان در ماه اکتبر با پیشرفتی بیش از حد انتظار همراه بوده است و افزایشی چشمگیری را تجربه کرده است که ناشی از رونق فروش خودرو در این کشوراست. این امر نشانه آن است که بخش تولیدی صادرات محور اتحادیه اروپا، به بزرگترین اقتصاد این منطقه کمک کرده است تا بتواند سه ماهه چهارم خوبی را آغاز کند.

داده هایی که توسط سازمان آمار آلمان در روز دوشنبه ارائه شده است نشان می دهد، تولیدات صنعتی پس از افزایش 2.3 درصدی در ماه گذشته، در ماه اکتبر نیز 3.2 درصد افزایش یافته است.

این رقم بالاترین میزان افزایش از ماه ژوئن تا به امروز است و این در حالی است که رویترز افزایش 1.6 درصدی را پیش بینی کرده بود.

اداره آمار اعلام کرده است، در مقایسه با ماه فوریه و یک ماه پیش از آنکه بیماری کرونا به آلمان برسد، تولیدات صنعتی تقریبا 5 درصد کاهش یافته بود. در بخش صنعت خودرو نیز، که بزرگترین بخش صنعتی آلمان است، تولید تقریبا 10 درصد افزایش یافته بود اما همچنان 6 درصد پایین تر از سطح پیش از شیوع کرونا باقی مانده است.

بالا