خبرهای چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹

انگلیس هشدار داد:"افراد مبتلا به آلرژی شدید از واکسن فایزر استفاده نکنند"

انگلیس هشدار داد:"افراد مبتلا به آلرژی شدید از واکسن فایزر استفاده نکنند"

ادامه
بالا