بازار سهام

در پی اعمال محدودیت های بیشتر بازارهای اروپایی عمدتا بدون تغییر باقی مانده است

در پی اعمال محدودیت های بیشتر بازارهای اروپایی عمدتا بدون تغییر باقی مانده است

ادامه
داده های تورمی و اشتغال بازار سهام اروپا را با اندکی افت همراه کرد

داده های تورمی و اشتغال بازار سهام اروپا را با اندکی افت همراه کرد

ادامه
افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

ادامه
بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

ادامه
افزایش بازده ارواق قرضه و بالا رفتن آمار کرونا موجب کاهش ارزش شاخص های اروپایی شد

افزایش بازده ارواق قرضه و بالا رفتن آمار کرونا موجب کاهش ارزش شاخص های اروپایی شد

ادامه
بازارهای اروپایی پس از جلسه فدرال رزرو روندی متزلزل را آغاز کردند

بازارهای اروپایی پس از جلسه فدرال رزرو روندی متزلزل را آغاز کردند

ادامه
نگرانی ها از شیوع کرونا، جلسه فدرال رزرو و کاهش در ارزش سهام ها

نگرانی ها از شیوع کرونا، جلسه فدرال رزرو و کاهش در ارزش سهام ها

ادامه
نگرانی از شیوع کرونا خوش بینی سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است

نگرانی از شیوع کرونا خوش بینی سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده است

ادامه
نگرانی از آمار جدید کرونا، داده های اقتصادی ضعیف از بریتانیا و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

نگرانی از آمار جدید کرونا، داده های اقتصادی ضعیف از بریتانیا و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

ادامه
بالا رفتن بازده خزانه داری آمریکا، بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده است

بالا رفتن بازده خزانه داری آمریکا، بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده است

ادامه
افزایش ارزش شاخص بازارها در پی تصویب لایحه اقتصادی توسط نمایندگان آمریکا

افزایش ارزش شاخص بازارها در پی تصویب لایحه اقتصادی توسط نمایندگان آمریکا

ادامه
داده های اقتصادی مدیران خرید و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

داده های اقتصادی مدیران خرید و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

ادامه
خوش بینی از روند واکسیناسیون بازارهای اروپایی را تقویت کرده است

خوش بینی از روند واکسیناسیون بازارهای اروپایی را تقویت کرده است

ادامه
بالا رفتن خوش بینی از بهبود اقتصادی و روند صعودی در بازارهای اروپایی

بالا رفتن خوش بینی از بهبود اقتصادی و روند صعودی در بازارهای اروپایی

ادامه
اخبار نوید بخش از تخصیص محرک اقتصادی و واکسیناسیون و رشد در بازارهای مالی

اخبار نوید بخش از تخصیص محرک اقتصادی و واکسیناسیون و رشد در بازارهای مالی

ادامه
با قوی تر شدن احتمال تخصیص محرک مالی آمریکا، بازار اروپا با رشد همراه بود

با قوی تر شدن احتمال تخصیص محرک مالی آمریکا، بازار اروپا با رشد همراه بود

ادامه
عدم اطمینان از تخصیص محرک اقتصادی ایالات متحده و تاثیر آن بر بازارهای مالی

عدم اطمینان از تخصیص محرک اقتصادی ایالات متحده و تاثیر آن بر بازارهای مالی

ادامه
با وجود اخبار ناخوشایند از آمار کرونا روند بازارهای اروپایی صعودی است

با وجود اخبار ناخوشایند از آمار کرونا روند بازارهای اروپایی صعودی است

ادامه
افزایش آمار مبتلایان به کرونا چشم انداز اقتصادی اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است

افزایش آمار مبتلایان به کرونا چشم انداز اقتصادی اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است

ادامه
افزایش محدودیت ها در آلمان و شرایط سیاسی آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای اروپایی

افزایش محدودیت ها در آلمان و شرایط سیاسی آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای اروپایی

ادامه
تغییر و تحولات سیاسی ایالت متحده بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده است

تغییر و تحولات سیاسی ایالت متحده بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده است

ادامه
اخبار مربوط به کرونا همچنان مهترین عامل برای سرمایه گذاران است

اخبار مربوط به کرونا همچنان مهترین عامل برای سرمایه گذاران است

ادامه
رقابت تنگاتنگ در مجلس سنای آمریکا و افزایش ارزش شاخص های اروپایی

رقابت تنگاتنگ در مجلس سنای آمریکا و افزایش ارزش شاخص های اروپایی

ادامه
تصویب محرک اقتصادی آمریکا و قراداد تجاری برگزیت به بازار اروپا قدرت داد

تصویب محرک اقتصادی آمریکا و قراداد تجاری برگزیت به بازار اروپا قدرت داد

ادامه
عدم قطعیت از توافقات پسا برگزیت و نزول شدید در بازارهای اروپایی

عدم قطعیت از توافقات پسا برگزیت و نزول شدید در بازارهای اروپایی

ادامه
تاثیر مذاکرات برگزیت و اعمال محدودیت های جدید بر بازارهای اروپایی

تاثیر مذاکرات برگزیت و اعمال محدودیت های جدید بر بازارهای اروپایی

ادامه
زمزمه های تخصیص محرک اقتصادی، بازارهای اروپایی را با افزایش چشمگیر همراه کرد

زمزمه های تخصیص محرک اقتصادی، بازارهای اروپایی را با افزایش چشمگیر همراه کرد

ادامه
اخبار مربوط به واکسن همچنان بر روند بازارهای مالی تاثیرگذار است

اخبار مربوط به واکسن همچنان بر روند بازارهای مالی تاثیرگذار است

ادامه
اعلام موافقت ترامپ در جهت انتقال قدرت و روند صعودی در بازارهای اروپایی

اعلام موافقت ترامپ در جهت انتقال قدرت و روند صعودی در بازارهای اروپایی

ادامه
خبرها در راستای بسته های محرک اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای مالی

خبرها در راستای بسته های محرک اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای مالی

ادامه
اخبار ناامید کننده از آمار کرونا و تاثیر آن بر بازارهای اروپایی

اخبار ناامید کننده از آمار کرونا و تاثیر آن بر بازارهای اروپایی

ادامه
اخبار واکسن فایزر و افزایش چشمگیر در شاخص های بانکی و هواپیمایی

اخبار واکسن فایزر و افزایش چشمگیر در شاخص های بانکی و هواپیمایی

ادامه
شرایط بازارهای اروپایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده

شرایط بازارهای اروپایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده

ادامه
عدم قطعیت از تخصیص محرک های اقتصادی و روند نزولی در بازار اروپا

عدم قطعیت از تخصیص محرک های اقتصادی و روند نزولی در بازار اروپا

ادامه
روند صعودی در سهام های اروپایی

افزایش امیدها از تخصیص محرک اقتصادی و روند صعودی در سهام های اروپایی

ادامه
افزایش امیدها از تخصیص محرک اقتصادی و افزایش ارزش سهام های اروپایی

افزایش امیدها از تخصیص محرک اقتصادی و افزایش ارزش سهام های اروپایی

ادامه
مثبت شدن تست کرونای ترامپ و ایجاد جریان ریسک گریز در بازارهای مالی

مثبت شدن تست کرونای ترامپ و ایجاد جریان ریسک گریز در بازارهای مالی

ادامه
احتمال تخصیص محرک اقتصادی جدید و بالا رفتن ارزش شاخص های آمریکا

احتمال تخصیص محرک اقتصادی جدید و بالا رفتن ارزش شاخص های آمریکا

ادامه
احتمال ایجاد محرک اقتصادی جدید و روند صعودی در بازارهای اروپایی

احتمال ایجاد محرک اقتصادی جدید و روند صعودی در بازارهای اروپایی

ادامه
داده های اقتصادی قوی از چین، بازار اروپا را با روندی صعودی همراه کرد

داده های اقتصادی قوی از چین، بازار اروپا را با روندی صعودی همراه کرد

ادامه
علیرغم عدم قطعیت از محرک اقتصادی جدید، سهام های آسیا رشد کردند

علیرغم عدم قطعیت از محرک اقتصادی جدید، سهام های آسیا رشد کردند

ادامه
افزایش در سهام های ایالات متحده پیش از اعلام داده های تجاری و درخشش "نایک"

افزایش در سهام های ایالات متحده پیش از اعلام داده های تجاری و درخشش "نایک"

ادامه
کاهش در بازارهای اروپایی در پی اخبار ناامید کننده از فدرال رزرو

کاهش در بازارهای اروپایی در پی اخبار ناامید کننده از فدرال رزرو

ادامه
وضعیتی نامشخص در بازار سهام اروپا در پی چشم انداز خوش بینانه بانک مرکزی

وضعیتی نامشخص در بازار سهام اروپا در پی چشم انداز خوش بینانه بانک مرکزی

ادامه
سقوط در بازارهای آسیایی و عملکرد بهتر در بازارهای اروپایی و آمریکایی

سقوط در بازارهای آسیایی و عملکرد بهتر در بازارهای اروپایی و آمریکایی

ادامه
صعود در بازار سهام اروپایی با افزایش امیدها از روند بهبود اقتصادی

صعود در بازار سهام اروپایی با افزایش امیدها از روند بهبود اقتصادی

ادامه
محرک های اقتصادی آلمان و فرانسه و افزایش در ارزش شاخص های بازار سهام اروپا

محرک های اقتصادی آلمان و فرانسه و افزایش در ارزش شاخص های بازار سهام اروپا

ادامه
مذاکرات مثبت چین و ایالات متحده و صعود در بازار سهام اروپا و شاخص دکس

مذاکرات مثبت چین و ایالات متحده و صعود در بازار سهام اروپا و شاخص دکس

ادامه
خوشبینی ها از احتمال درمان ویروس کرونا و صعود در بازار سهام اروپا

خوشبینی ها از احتمال درمان ویروس کرونا و صعود در بازار سهام اروپا

ادامه
نتایج جلسه گزارشات مالی فدرال رزرو و روندی نزولی در بازار سهام اروپا

نتایج جلسه گزارشات مالی فدرال رزرو و روندی نزولی در بازار سهام اروپا

ادامه