داده های اقتصادی مدیران خرید و روندی متزلزل در بازارهای اروپایی

بازارهای سهام اروپا در روز جمعه و در میان معاملات محتاطانه سرمایه گذاران و تمرکز آنها بر درآمد شرکت ها و پیش از داده های کلیدی از بخش مدیران خرید آمریکا، با روندی متزلزل فعالیت خود را از سر گرفتند.

گفتنی است این اقدامات به دنبال هفته ای ضعیف در بازارهای آمریکایی و نگرانی از ارزیابی های غافلگیرانه در میزان شاخص مطالبات بیکاری به شدت بر روند بازارها تاثیر گذار بوده است.

تقویم اقتصادی امروز نیز بسیار شلوغ است و شاخص خرده فروشی انگلستان نیز با ثبت رقم نا امید کننده 8.2- درصدی نشان داد که محدودیت اجتماعی و بستن مشاغل تاثیر بسیار شدیدی در بخش خرده فروشی داشته است. این در حالی است که شاخص بهای تولید کننده آلمان در همین ماه رشدی 1.4 درصدی داشته است.

از سوی دیگر امروز داده های مدیران خرید اروپا و ایالات متحده نیز اعلام خواهد شد و انتظار می رود که کاهش در بخش تجاری اتحادیه را تایید کند چرا که همچنان در بیشتر کشورها برای مبارزه با شیوع کرونا، محدودیت های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است امروز تمرکزات بر جلسه مجازی گروه هفت نیز جلب شده است. انتظار می رود رهبرانی همچون بایدن و نخست وزیر ایتالیا که به تازگی به این گروه ملحق شده اند در خصوص اقتصاد جهانی و همچنین روابط این گروه با چین به بحث و مذاکره بپردازند.

بالا