قرنطینه های انگلیس، شاخص خرده فروشی را به شدت تحت تاثیر قرار داد

داده های رسمی در روز جمعه نشان دادند، فروش در بخش خرده فروشی انگلیس در ماه ژانویه بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافته است چرا که به دلیل شیوع کرونا، تمام فروشگاه های غیر ضروری بسته شده بودند.

گفتنی است میزان خرده فروشی در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر 8.2 - درصد کاهش یافته است که بسیار بیشتر از پیش بینی 2.5 درصدی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز است.

بنا به گزارش اداه آمار ملی انگستان، وام های بخش دولتی برای ماه ژانویه 8.8 میلیارد پوند بوده است که کمتر از پیش بینی 24.5 میلیارد پوندی در نظر سنجی رویترز می باشد.

این وام ها از ابتدای سال مالی در ماه آوریل، به مبلغی معادل با 270.6 میلیارد پوند رسیده است که نشان دهنده افزایش بسیار زیاد هزینه ها و کاهش مالیات می باشد و از زمان آغاز شیوع کرونا توسط ریشی سوناک، وزیر دارایی صادر شده است.

بالا