خبرهای جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰

افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

افزایش سرمایه گذاری جهانی در بازارهای مالی به دلیل شیوع دوباره کرونا

ادامه
کاهش جزئی در ارزش دلار، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه

کاهش جزئی در ارزش دلار، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه

ادامه
بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

بازارهای سهام اروپایی در پی نگرانی از افزایش آمار مبتلایان با افزایش همراه بود

ادامه
بالا