احتیاط سرمایه گذاران تمرکز بر روند واکسیناسیون و شیوع کرونا

بازارهای سهام اروپایی روز دوشنبه، فعالیت خود را با کاهش ارزش شاخص ها آغاز کردند و سرمایه گذاران نیز هفته را با احتیاط شروع می کنند چرا که تمرکز ویژه ای بر تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا و انتشار واکسن در سراسر جهان دارند.

این در حالی است که نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون، در حال برنامه ریزی برای کاهش سومین محدودیت های اجتماعی است، چرا که هدف اصلی وی این بود که تا ماه فوریه، 15 میلیون نفر از افرادی که در گروه پر خطر قرار گرفته اند را واکسینه کند.

با این حال، جانسون هشدار داده است که برای این کار زمان نیاز است و محدودیت ها به آرامی برداشته خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که بعید به نظر می رسد تا عید پاک مسافرت و محدودیت مکان های مهمانداری  به حالت عادی بازگردد.

گفتنی است انگلستان یکی از پیشتازان جهت انجام واکسیناسیون در اروپا بوده است و همچنان این نگرانی وجود دارد که کشورهای اروپایی تحت اعمال قرنطینه ها قرار داشته باشند.

این در حالی است که جروم پاوول رئیس فدرال رزرو این هفته صورت جلسه بانک مرکزی را در مقابل کنگره قرائت خواهد کرد و احتمالا همچنان به سیاست های سازگار شده، ادامه خواهد داد. این در حالی است که انتظار می رود کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز نظرات مشابهی را داشته باشد.

بالا