بهبود جزئی در فعالیت های اقتصادی منطقه یورو در ماه فوریه

داده منتشر شده در روز جمعه نشان داد فعالیت های تجاری منطقه یورو، علیرغم اعمال محدودیت های اجتماعی، در ماه فوریه اندکی بهبود یافته است.

این در حالی است که منطقه یورو همچنان با شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند، به طوری که اکثر کشورها رفت و آمد را محدود کرده اند تا از این طریق از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری کنند. در همین حین، روند واکسیناسیون در کشورهای اتحادیه هنوز بسیار کندتر از چیزی است که رهبران اتحادیه خواهان آن هستند چرا که تولید و عرضه واکسن همچنان با موانعی روبرو است.

با این وجود، شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات منطقه یورو در ماه فوریه که فعالیت های بخش تولید و خدمات را بررسی می کند، اندکی افزایش یافته است و به 48.1 درصد رسیده است، در حالی که این شاخص در ماه گذشته رقمی معادل 47.8 درصد را ثبت کرده بود.

گفتنی است بخش خدمات که بیشتر از سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر ممنوعیت اجتماعی قرار گرفته است شاهد کاهش فعالیت بوده و به پایینترین رقم در سه ماهه گذشته رسیده است در حالی که بخش تولید به بالاترین سطح در 36 ماه گذشته رسیده است.

بالا