روندی صعودی در بازار سهام ایالات متحده

بازار سهام ایالات متحده در حالی که روز گذشته با روندی صعودی به کار خود خاتمه داد، امروز نیز با رشد در ارزش شاخص ها فعالیت خود را آغاز کرد. روز گذشته سهام اس اند پی 500 رقمی نزدیک به رکود قبلی خود را ثبت کرد و همین امر بر روند صعودی بازار تاثیر گذاشت.

این در حالی است که سرمایه گذاران هم به دنبال نتایج گزارشات مالی بانک مرکزی آمریکا و هم داده های مربوط به بخش خرده فروشی هستند.

گفتنی است شاخص سهام اس اند پی 500 موفق شد تمام ضررهایی را که در طول دوره شیوع کرونا متحمل شده بود جبران کند. این کار فقط 126 روز به طول انجامید و می توان آن را سریعترین روند بهبود در بازار قلمداد کرد.

از سوی دیگر مداخلات فدرال رزرو در بازارهای مالی در بحبوحه شیوع کرونا برای بهبود نقدینگی و همچنین کاهش نرخ بهره و رساندن آن به عددی نزدیک به صفر نیز، بر این روند تاثیر به سزایی داشته است.

در حال حاضر سرمایه گذاران چشم انتظار جلسه گزارشات مالی بانک مرکزی آمریکا هستند تا ببیند  بانک مرکزی چه نوع چشم اندازی را برای وضعیت اقتصادی ترسیم کرده است و از سوی دیگر سرنخ هایی از اقدامات بعدی بانک در جلسات آتی به دست آورند.

گفتی است امید ها از امکان انجام توافقات بر سر میزان و نحوه تخصیص بسته کمکی دولت نیز در میان سرمایه گذاران افزایش یافته است چرا که سخنگوی مجلس اظهار داشت دموکرات ها برای اینکه نهایتا موفق شوند با جمهوری خواهان به اجماع برسند، از برخی پیشنهاد های خود چشم پوشی خواهند کرد.

بالا