انگلیس هشدار داد:"افراد مبتلا به آلرژی شدید از واکسن فایزر استفاده نکنند"

مقامات دارویی بریتانیا توصیه کرده اند افرادی که سابقه واکنش های آلرژیک شدید دارند، از واکسن کووید 19 فایزر و بایون تک استفاد نکنند چرا که دو نفر از افرادی که این واکسن را دریافت کرده بودند، تاثیرات ناخوش آیندی را در روز اول استفاده تجربه کرده اند.

دولت انگلیس به عنوان اولین کشور در سطح جهان، روز سه شنبه واکسیناسیون سراسری خود را آغاز کرده است که این امر یکی از بزرگترین چالش های لجستیک این کشور در دوران صلح می باشد. این در حالی است که واکسیناسیون از افراد سالخورده و کارکنان بخش های درمانی آغاز شده است.

بنا به گفته مدیر پزشکی خدمات بهداشت ملی انگلیس، در دو تن از کارمندان NHS پس از دریافت این واکسن، واکنش آنافیلاکتوئید ایجاد شده است.

با این حال وی اذعان داشت که این امر در واکسن های جدید متداول است، به همین دلیل توصیه کرده است افراد با سابقه واکنش های آلرژیک شدید از این واکسن استفاده نکنند.

گفتنی است هر دوی این افراد اکنون در حالت بهبودی کامل قرار گرفته اند.

بالا