لاگارد می گوید اتحادیه اروپا تا سال 2022 به کمک های مالی نیاز خواهد داشت

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه در مصاحبه ای آنلاین با اکونومسیت گفت، کشورهای منطقه یورو می بایست به کمک های مالی خود در سال جاری ادامه داده  و آن را تا سال 2022 ادامه دهند تا از این طریق از آسیب های جبران ناپذیر شیوع کرونا بر منطقه جلوگیری کنند.

لاگارد همچنین از رهبران اتحادیه اروپا درخواست کرد تا هر چه سریعتر از بسته محرک کمک هزینه های دولتی 750 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا استفاده کنند، چرا که برخی محدودیت های اقتصادی ممکن است تا نیمه دوم سال جاری باقی بماند.

وی در ادامه افزود:" اتحادیه اروپا تا سال 2022 به کمک های مالی نیاز خواهد داشت."

بالا