ترامپ: "انتخابات ماه نوامبر به دلیل شیوع کرونا باید به تعویق بیوفتد"

رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه طی توئیتی اعلام کرد، به دلیل نگرانی از سلامتی مردم، انتخابات ریاست جمهوری می بایست به تعویق بیوفتد.

ترامپ افزود:" اگر انتخابات الکترونیکی در سال 2020 انجام شود، شاهد بزرگترین کلاه برداری و تقلب تاریخی در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود و برگزاری آن باعث شرمساری آمریکا خواهد شد." او در ادامه بیان کرد: " تا زمانی که مطمن نشدیم که مردم می توانند درامنیت و سلامت کامل به پای صندوق های رای بروند، انتخابات ریاست جمهوری نمی بایست انجام شود."

توئیت ترامپ درست اندکی پس از اعلام شاخص تولیدات ناخالص داخلی آمریکا منتشر شد. گفتنی است که  از زمان ثبت اولین داده ها در آمریکا، چنین کاهشی در این شاخص بی سابقه بوده است.

بالا