افزایش در شاخص خرده فروشی آلمان وتاثیر آن بر بازار سهام

به گزارش رویترز داده های اعلام شده برای شاخص خرده فروشی آلمان در ماه می، نشان از بهبود شرایط اقتصادی این کشور داشته، که در نتیجه ی کم کردن محدودیت های اجتماعی و بازگشایی تدریجی کسب و کارهاست.

این شاخص که در ماه گذشته شاهد 6.5 درصد کاهش بود، در ماه می رقم 13.9 درصدی را ثبت کرد، که رشدی چشمگیر برای این شاخص تلقی میشود. همین امر باعث شد تا بازارهای سهام اروپا روز چهارشنبه با افزایش ارزش شاخص ها کار خود را آغاز کنند.

از سوی دیگر این مسئله نیز حائز اهمیت است که در شرایط پیک کرونا، نگرانی مردم در مورد خروج از خانه، درخواست های اینترنتی را به شدت افزایش داده و فروش اینترنتی به 28.7 درصد رسید. اما عمده این خرید ها، مایحتاج لازم و ضروری زندگی بوده و مردم مراقب نحوه ی خرج کردن درآمد خود بودند.

بالا