آسترازنکا می گوید کمبودی برای تامین واکسن در اروپا نخواهد داشت

کمپانی داروسازی آسترازنکا در سه ماهه دوم سال جاری، 180 میلیون واکسن کووید 19 را در سراسر اتحادیه اروپا توزیع خواهد کرد. این در حالی است که رئیس واحد ایتالیایی گفت از این میزان، 20 میلیون واکسن به ایتالیا ارسال خواهد شد، اما مقامات اتحادیه اروپا همچنان در مورد تامین به موقع و به اندازه  واکسن نگران هستند.

به گزارش رویترز، با استناد به سخنان یکی از مقام های اتحادیه اروپا که مستقیما در مذاکرات با داروسازان این کمپانی شرکت می کند، گفته می شود که آسترازنکا انتظار دارد کمتر از نیمی از واکسن های کووید 19 را که برای تامین اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم در نظر گرفته بود، ارسال کند.

این در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا در حال مذاکره با این کمپانی هستند و همچنان نگران میزان تامین واکسن ها در سراسر قاره هستند و از سویی به دنبال بررسی محدودیت های صادراتی و مسائل نظارتی هستند که می تواند روند توزیع را مختل کند.

بالا