کاهش در شاخص مطالبات بیکاری آمریکا

بر اساس داده های اعلام شده در روز پنج شنبه، شاخص مطالبات بیکاری برای اولین درخواست در طول هفته گذشته شاهد کاهش بوده و رقمی معادل 881 هزار نفر را ثبت کرده است. این داده ها گویای این مطب است که بازار کار، در حال شتاب گرفتن بوده و امیدها از روند بهبود اقتصادی را بالا برده است.

گفتنی است اقتصاددانان کاهشی 950 هزار نفری را پیش بینی کرده بودند. این در حالی است که این شاخص برای هفته گذشته رقمی معادل 1.011 میلیون نفر را ثبت کرده بود.

شاخص های مطالبات بیکاری تکرار شونده و همچنین میانگین چهار هفته نیز هر روندی نزولی داشتند که نشان از بهبودی در بازار کار دارد.

این داده ها یک روز پیش از اعلام شاخص پراهمیت دستمزد بخش غیرکشاورزی اعلام شدند. برای این شاخص نیز انتظار می رود اقتصاد ایالات متحده، موفق شده باشد در این ماه 1.4 میلیون شغل جدید ایجاد کرده باشد. انتظار می رود نرخ بیکاری نیز از 9.8 به رقمی معادل 10.2 درصد برسد.

گفتنی است برخی از تحلیلگران معتقد هستند که گزارشات مربوط به بخش اشتغال ممکن است پایینتر از حد انتظار باشد، چرا که داده های ضعیف در بخش اعتماد مصرف کننده، نشانگر نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 و چشم انداز شغلی است.

بالا