دانمارک استفاده از واکسن آسترازینکا را به حالت تعلیق درآورد

مقامات دانمارکی روز پنج شنبه اظهار داشتند که کشور دانمارک به طور موقت و در پی گزارش هایی از ایجاد لخته های خونی، استفاده از واکسن کووید 19 کمپانی آسترازینکا را به حالت تعلیق درآورده است.

گفتنی است این مقامات اعلام نکردند که چند مورد از لخته شدن خون وجود داشته است، اما اتریش هنگام بررسی مرگ ناشی از اختلالات انعقادی و بیماری ناشی از آمبولی ریه، استفاده از واکسن کمپانی آسترازینکا را متوقف کرده است.

گفته می شود 6 کشور دیگر در سطح اروپا نیز استفاده از این واکسن را متوقف کرده اند.

مقام ارشد بهداشت دانمارک اذعان داشت:" هم ما و هم مقامات آژانس دارویی دانمارک می بایست به گزارش های احتمالی از عوارض جانبی جدی، چه در دانمارک و چه در سایر کشورهای اروپایی، پاسخ دهیم."

آژانس بهداشتی اعلام کرد استفاده از این واکسن به مدت 14 روز به حالت تعلیق در خواهد آمد.

بالا