ارسال 100 میلیون دوز از واکسن مدرنا به ایالات متحده

کمپانی مدرنا روز دوشنبه اعلام کرد 100 میلیون دوز از واکسن کووید 19 خود را به ایالات متحده ارسال کرده است که 88 میلیون از این واکسن ها در سه ماهه اول سال 2021 تحویل داده شده است.

این شرکت انتظار دارد با تحویل 40 تا 50 میلیون دوز در ماه، به وعده خود در راستای تحویل 100 میلیون دوزی به عنوان دومین بسته ارسالی تا پایان ماه می و ارسال بسته سوم تا پایان ماه جولای تحقق بخشد.

گفتنی است ایالات متحده آمریکا، طی هفته گذشته اعلام کرد که روند واکسیناسیون با شتاب در حال انجام است و به ایالت ها دوزهای لازم را تحویل داده است و گروه هایی که در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته اند اولین دوز از واکسن خود را دریافت کرده اند.

شایان ذکر است کمپانی مدرنا که 16 میلیون دوز از واکسن های کووید 19 خود را در سه ماهه چهارم سال 2020 به ایالات متحده تحویل داده بود، گفته است از زمان صدور مجوز اضطراری جهت استفاده از واکسن این کمپانی، تولید و ارسال محموله های آن 5 برابر شده است.

بالا