4 میلیون آمریکایی در رای گیری زودهنگام شرکت کرده اند

در آستانه انتخابات ماه نوامبر، آمریکایی ها با سرعتی بی سابقه در حال ارسال آرا خود هستند. این تعداد از آرای اولیه نشان می دهد که احتمالا رقابت میان ترامپ و بایدن رکوردی بی سابقه را ثبت خواهد کرد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان انتخابات ایالات متحده، در حالی که چهار هفته تا روز انتخابات باقی مانده است، بیش از 3.8 میلیون آمریکایی رای خود را ارسال کرده اند. رقمی که بسیار فراتر از عدد 75 هزار نفری است، که در سال 2016 زودتر از موعد رای دادند.

گفتنی است این افزایش در آرا پیش از موعد، هم به دلیل گسترش شیوع کرونا و تمایل به انجام رای گیری پستی و به عنوان روشی ایمن در شرایط موجود و از طرفی وضعیت روزهای اخیر ترامپ، اتفاق افتاده است. این یعنی تعداد زیادی از افراد پیش از این فکر خود را کرده اند و اکنون آماده رای دادن هستند.

از سوی دیگر افزایش اینچنینی در میزان رای گیری زودهنگام این پیش بینی را قوی می کند که احتمالا میزان مشارکت 150 میلیون نفر خواهد بود و حدود 65 درصد از واجدین شرایط، در رای گیری شرکت خواهند کرد. اگر پس از پایان رای گیری داده ها به این صورت ارائه شود، بالاترین میزان مشارکت از سال 1908 تا به امروز را ثبت خواهد کرد.

گفتنی است بایدن در نظر سنجی ها ملی از ترامپ پیشی گرفته است، اگرچه بررسی داده ها در ایالت های پر اهمیت، نشان از رقابتی تنگاتنگ دارد.

این در حالی است که اعداد گزارش شده مربوط به 31 ایالت آمریکا است و با شروع رای گیری زودهنگام حضوری در ایالت های دیگر و رای گیری های پستی در چند هفته آینده، این آمار به سرعت افزایش خواهد یافت.

بالا