افزایش در شاخص خرده فروشی اروپا

شاخص بخش خرده فروشی اروپا  بسیار قوی تر از پیش بینی های انجام شده و با رشدی 14 درصدی به ثبت رسید.

بنا به گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا، حجم شاخص خرده فروشی در سراسر اروپا در ماه می، نسبت به ماه گذشته رقمی معال 17.8 درصد افزایش داشته است. البته این رقم نیز نخواهد توانست  کاهش شدیدی که در ماه مارچ و آوریل  رخ داده بود را جبران کند.

شایان ذکر است افزایش در این شاخص، 14 درصد بیشتر از عدد مورد انتظاری بود که اقتصاددانان گزارش کرده بودند.

بالا