مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا از سر گرفته می شود

مذاکرات تجاری برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در لندن از سر گرفته خواهد شد و این در حالی است که این مذاکرات هفته گذشته به بن بست رسیده بود.

گفتنی است بازگشت بریتانیا به میز مذاکره، اعتماد سرمایه گذاران نسبت به احتمال به نتیجه رسیدن توافقات تجاری پس از برگزیت را بالا برده است. این در حالی است که روز چهارشنبه پس از اظهارات میشل بارنیر، مذاکره کننده اصلی برگزیت مبنی بر احتمال بازگشت به مذاکرات، استرلینگ بالاترین میزان افزایش از ماه مارچ تا به امروز را تجربه کرد.

شایان ذکر است اگر هر دو طرف بخواهند اختلافات اساسی خود را برطرف کنند، می بایست طی چند هفته آینده جزئیات قانونی زیادی را مطرح کرده و به توافق برسند. این در حالی است که مذاکره کنندگان ماه هاست در مورد موضوعاتی همچون مسئله شیلات، قوانین رقابتی و نحوه اداره کردن توافق در آینده به بحث و گفتگو پرداخته اند.

از سوی دیگر در صورت عدم دستیابی به توافق تا پایان سال جاری، صادرات هم در بریتانیا و هم در اتحادیه اروپا با هزینه ها و موانع بیشتری روبروی خواهد شد. این امر می تواند فشار مالی بیشتری را بر شرکت ها و مشاغلی که هم اکنون به دلیل بحران کرونا تحت فشار هستند، وارد آورد.

بالا