افزایش چشمگیر در شاخص سفارشات کالاهای بادوام

بر اساس داده منتشر شده در روز سه شنبه، شاخص سفارشات جدید کالاهای بادوام ساخت ایالات متحده در ماه سپتامبر به لطف محرک های مالی، بیش از حد انتظار افزایش یافته است.

وزارت بازرگانی ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد، سفارشات کالاهای بادوام غیر دفاعی به استثنای صنعت هوایی که در تا حد زیادی نشانگر برنامه ها از هزینه های تجاری است، در ماه گذشته 1 درصد افزایش یافته است.

داده های ماه آگوست نیز اصلاح شدند تا نشان دهند سفارشات کالاهای بادوام به جای 1.9 درصد تخمین زده شده توسط تحلیگران، 2.1 درصد افزایش یافته است.

بالا