فایزر درخواست صدور مجوز اضطراری برای استفاده از واکسن را ارسال کرد

کمپانی فایزر روز جمعه اعلام کرد که درخواست خود را در جهت دریافت مجوز اضطراری برای استفاده از واکسن کووید 19 به سازمان بهداشت آمریکا ارسال کرده است. گفتنی است این کار یک گام مهم در جهت پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه جهانی و خصوصا آمریکا می باشد.

این در حالی است که درخواست فایزر تنها چند روز پس از اعلام نتایج نهایی توسط این کمپانی انجام شده است. آزمایشات نهانی نشان داده است که واکسن فایزر در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا 95 درصد موثر بوده است و کاملا ایمن است.

گفتنی است پس از انتشاراین خبر مبنی بر احتمال در دسترس بوده واکسن کووید19 فایزر در آینده ای نزدیک، سهام این کمپانی 2 درصد رشد یافت و سهام کمپانی آلمانی بایون تک که در عملیات ساخت واکسن با فایزر مشارکت داشته است نیز 5 درصد رشد را تجربه کرده است.

بالا