بایدن به دنبال انتخاب رهبران اقتصادی دولت

رئیس جمهور منتخب جو بایدن، قرار است روز دوشنبه و در روزهای آینده نامزدهای خود برای سمت های پر اهمیت اقتصادی را معرفی کند و این در حالی است که وی نهایتا در روز دوشنبه اولین اطلاعات محرمانه طبقه بندی شده را از دولت ترامپ دریافت خواهد کرد که اقدامی اساسی در جهت کنترل امنیت ملی به حساب می آید.

این در حالی است که دولت ترامپ هفته ها است مانع روند انتقال قدرت شده است چرا که نتیجه انتخابات را نپذیرفته است و بدون هیچ مدرکی ادعا می کند که پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر با تقلب همراه بوده است.

بر خلاف ترامپ که تا حد زیادی مردان سفید پوست را برای سمت های اصلی دولت خود انتخاب کرده بود، انتخاب های اولیه بایدن بسیار متنوع بوده و از تعداد زیادی از زن ها و رنگین پوستان برای سمت های کلیدی استفاده کرده است.

انتظار می رود جانت یلن، رئیس سابق فدرال رزرو، رئیس خزانه داری دولت بایدن باشد و برای اولین بار نیز معاون خزانه داری فردی رنگین پوست خواهد بود. سایر اعضای تیم اقتصادی از جمله نرا تاندن مدیر اجرایی مرکز تحقیقاتی پیشرفت آمریکایی، به عنوان مدیر دفتر بودجه کاخ سفید انتخاب شده است که اولین زن رنگین پوست است این سمت را به عهده خواهد داشت.

شایان ذکر است بایدن و معاون وی، کاملا هریس قرار است روز دوشنبه اولین اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه را از دولت ترامپ دریافت کنند، اطلاعاتی که دولت ترامپ پیشتر از ارائه آن خودداری کرده بود. این اقدام نشان دهنده اولین قدم در جهت انتقال مسائل حساس حکومتی به دولت جدید می باشد.

بالا