مقامات بهداشت انگلیس به دنبال بهترین راه برای توزیع فایزر هستند

جاناتان ون تام، معاون ارشد پزشکی، روز پنج شنبه اعلام کرد که سرویس بهداشت ملی انگلستان در حال بررسی روش های توزیع و به کارگیری واکسن های کمپانی فایزر در خانه سالمندان است، البته وی اذعان داشت که هیچ تضمینی برای وقوع این امر وجود ندارد، چرا که نگه داری این واکسن در دمای بسیار پایین، توزیع آن را با مشکل روبرو می کند.

ون تام اظهار داشت:" ناظران بهداشتی در حال حاضر سخت در حال تلاش هستند تا برای این موضوع راه حلی پیدا کنند تا هرچه سریعتر واکسن ها را در شرایط مناسب و کاملا سالم به خانه سالمندان برسانیم."

وی در ادامه افزود:" در این مرحله اطمینان قطعی از نحوه کار نداریم، چرا که نمیتوانیم بر روند ارسال واکسن دخل و تصرفی داشته باشیم و اگر توزیع آن با اشتباه مدیریتی همراه باشد، در پایان زنجیره توزیع، محصول مناسبی نخواهیم داشت."

بالا