سازمان بهداشت جهانی می گوید واکسن فایزر "خارق العاده" است

هانس کلوگه، مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا، روز پنج شنبه در جلسه توجیهی اعلام کرد که واکسن کووید 19 کمپانی فایزر "خارق العاده" است و تا حد زیادی نقش بسیار بزرگی در بحران کرونا خواهد داشت.

وی اظهار داشت که انتظار می رود تامین واکسن در مراحل اولیه بسیار محدود باشد و کشورها می بایست تصمیم بگیرند که چه کسی اولویت دریافت واکسن را دارد.

 این در حالی است که به گفته سازمان بهداشت جهانی اولین افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن هستند افراد مسن، کارکنان بخش های بهداشت و درمان و افرادی است که به طور مستقیم با این بیماری در تماس هستند.

گفتنی است بریتانیا روز گذشته مجوز اضطراری برای استفاده از واکسن کمپانی فایزر را صادر کرده است. این در حالی است که مقامات بهداشت ایالات متحده و اروپا هنوز تاییده خود برای توزیع این واکسن را ارائه نکرده اند.

این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است داده های کمپانی فایزر را دریافت کرده است و در حال بررسی آن برای استفاده اضطراری است.

بالا