سفارشات کارخانه ای آلمان در ماه اکتبر با افزایش چشمگیر همراه بود

سفارشات کارخانه ای آلمان در ماه اکتبر، برای ششمین ماه پیاپی با افزایش همراه بوده است و از سطح پیش از بحران کرونا نیز فراتر رفته است. این امر نشان دهنده مقاومت بخش تولید در برابر بحران کرونا و آسیب های اقتصادی ناشی از آن است.

بر اساس داده های ارائه شده در روز جمعه، تقاضا برای سفارشات کارخانه ای 2.9 درصد افزایش یافته است و تقریبا دو برابر بیشتر از میزان پیش بینی ها اعلام شده است. بنا به گفته وزیر اقتصاد، سود حاصله در بخش تولیدی، بیشتر از طریق کالاهای سرمایه ای به دست آمده است چرا که این کالاها در خارج از منطقه یورو، با تقاضای بیشتر همراه بوده است.

در نتیجه تقاضا برای ماشین آلات نیز با رشدی 5 درصدی همراه بوده است و بالاتر از رقمی است که این شاخص در سه ماهه چهارم سال گذشته ثبت کرده بود.

گفتنی است آلمان به عنوان بزرگترین مرکز تولیدی در اتحادیه اروپا ، تلاش کرده است تا خود را با بحران ناشی از شیوع کرونا وفق داده و به روند تولید کالا ادامه دهد. این در حالی است که محدودیت هایی که در جهت کاهش زنجیره انتقال کرونا توسط دولت ها اعمال شده است، منجر به کاهش شدید در بخش خدمات می شود.

شایان ذکر است دولت آلمان هنوز هم محدودیت های اجتماعی را به طور کامل لغو نکرده و آن را تا سال 2021 تمدید کرده است. این در حالی است که حتی پیش از اتخاذ این تصمیم، بوندس بانک، هشدار داده بود که اقتصاد آلمان در سه ماهه اول سال 2021 نیز با روندی کاهشی همراه خواهد بود.

بالا