سازمان غذا و دارو آمریکا می گوید واکسن فایزر ایمن است

سازمان غذا و دارو ایالت متحده روز سه شنبه اعلام کرد، داده های ارائه شده از آزمایشات واکسن کووید 19 کمپانی فایزر، نگرانی خاصی در زمینه داشتن ایمنی ایجاد نکرده است.

گفتنی است در اسناد توجیهی که پیش از جلسه مشورتی روز پنج شنبه که برای بازبینی واکسن فایزر منتشر می شود، کارکنان سازمان غذا و دارو اعلام کردند که داده های ارسالی، مطابق با توصیه های ارائه شده توسط این سازمان جهت کسب مجوز اضطراری می باشد.

این سازمان در پستی در وب سایت خود نوشت:" به همین ترتیب، سازمان غذا و دارو نیز به این نتیجه رسیده است که کمپانی فایزر اطلاعات کافی را در جهت اطمینان از کیفیت و سازگاری واکسن برای دریافت مجوز، ارائه کرده است."

بالا