نمایندگان الکترال امروز رسما رای می دهند

نمایندگان الکترال ایالت های مختلف آمریکا، روز دوشنبه درکپیتال هیل پایتخت ، جمع می شوند تا به طور رسمی به جو بایدن به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده رای دهند و در واقع به تلاش پر از خشم اما ناکام ترامپ در جهت تغییر دادن نتیجه باخت خود در انتخابات 3 نوامبر، پایان دهند.

با توجه به حمله بی سابقه ترامپ بر روند دموکراتیک در کشور، آرای نمایندگان الکترال ایالت به ایالت که عموما کم اهمیت بوده است، امسال اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. ترامپ با طرح ادعاهای دروغین اعلام کرده است که در انتخابات تقلب گسترده رخ داده است و مقامات ایالتی را تحت فشار قرار داده است تا نتایج انتخابات را دور انداخته و او را برنده اعلام کنند.

گفتنی است در ایالات متحده، یک نامزد انتخاباتی نه با کسب اکثریت آرای مردمی، بلکه از طریق سیستم انتخاباتی الکترال که در آن 50 ایالت، عمدتا بر اساس جمعیت، انجام می شود، می توانند پیروز انتخابات شوند. نتایج انتخابات 2020 نشان داده است که معاون اسبق رئیس جمهور، جو بایدن، 306 رای از مجموع 538 رای کالج الکترال را از آن خود کرده است و از 270 رای مورد نیاز برای پیروزی نیز عبور کرده است.

در ایالت های بزرگی همچون میشیگان، هریسبورگ، پنسیلوانیا و .. نمایندگان به طور رسمی رای خود را در پایتخت اعلام خواهند کرد. در حالی که برخی اوقات تعداد انگشت شماری از نمایندگان منتخب به کسی غیر از برنده آرا رای می دهند، اکثریت قریب به اتفاق، نتایج ایالت خود را مهر و موم می کنند و به پایتخت می برند. 

آرای نمایندگان الکترال که در روز دوشنبه جمع آوری می شود، به طور رسمی به کنگره ارسال می شود تا در روز 6 ژانویه شمرده شود و آخرین مرحله پیچیده انتخابات به اتمام برسد.

بالا