اعلام شاخص های خرده فروشی و مطالبات بیکاری آمریکا

بنا به گزارشات اعلام شده توسط اداره آمار آمریکا در روز سه شنبه، شاخص خرده فروشی رشدی 7.5 درصدی را برای ماه ژوئن به همراه داشت. انتظار تحلیلگران اقتصادی برای این شاخص عددی معادل 5 درصد بود.

گفتنی است که این شاخص نسبت به سال گذشته و همین ماه شاهد افتی 8.1 درصدی است و البته نسبت به ماه می رشدی 6.4 درصدی را نشان می دهد.

شایان ذکر است بازگشایی کسب و کارها، رستوران ها و فروشگاه ها پس از قرینطیه های طولانی و رکود اقتصادی که شاهد بودیم، تاثیر به سزایی در رشد این شاخص داشته است.

از سوی بر اساس گزاراشات اداره آمار آمریکا، شاخص مطالبات بیکاری برای اولین درخواست طی هفته گذشته، عددی معادل 1.3 میلیون  نفر را اعلام کرد که کمی بالاتر از میزان پیش بینی های اقتصاددانان بود. البته باید در نظر داشت که این رقم در آمار هفته گذشته رقمی معادل یک میلیون 310 هزار نفر را ثبت کرده بود.

بالا